Typer af ændringer af handelsintervallet

Et foranderligt handelsinterval kan være en god, tidlig indikator på fremtidige markedsbevægelser. Markedet kan imidlertid nogle gange forvrænge den enkle relation mellem handelsintervallet og prisen. For at træffe den rette trading-beslutning skal du derfor kende til lidt flere faktorer, der hjælper dig med at undgå at miste en masse penge på dårlige beslutninger. Denne artikel forklarer alt, hvad du skal vide.

Omsætning og handelsinterval

En handelsinterval, der bliver stadigt bredere, indikerer som regel en tiltagende trend, mens et interval, der bliver snævrere, indikerer en aftagende trend. Der er imidlertid en anden faktor, du ikke må se bort fra: Omsætningen. Når du skal afgøre betydningen af et foranderligt handelsinterval, er viden om omsætningen uundværlig for at kunne drage de korrekte konklusioner.

Generelt vil en stigende omsætning ledsage et tiltagende bredt handelsinterval, hvilket giver meget mening, fordi flere tradere vil skulle investere i aktivet for at få intervallet til at blive bredere. Hvis der er flere tradere, der er interesseret i aktivet, vil de normalt forvente signifikante prisbevægelser i fremtiden. Det vil sige, at den eksisterende trend sandsynligvis vil blive styrket.

En aftagende omsætning vil på den anden side normalt ledsage et stadigt snævrere handelsinterval. Fordi tradere ikke forventer signifikante prisbevægelser for dette aktiv i fremtiden, mister de interessen og leder efter bedre investeringsmuligheder andetsteds. Før du investerer, bør du sikre dig, at prisbevægelsen overholder denne relation mellem handelsinterval og omsætning. Hvis ikke den gør det, kan det blot være en tilfældig ændring af handelsintervallet, som du ikke bør investere i.

Effekten af åbning og lukning

En anden vigtig faktor, når du fortolker handelsintervallet, er forholdet mellem lukkeprisen og søjlens samlede handelsinterval.

Der er fire muligheder:

Udvidelse af handelsinterval og lukkepris tæt på periodens højdepunkt/lavpunkt

Et tiltagende handelsinterval, der bringer lukkeprisen med på turen er et stærkt tegn på en tiltagende bevægelse. Den ideelle form af denne candlestick ville være et Big Candle. Hvor udvidelsen af handelsintervallet er et tegn på styrke i sig selv, er en lukkepris tæt på yderpunktet endnu et tegn på en stærk bevægelse. Når man kombinerer disse to tegn er de en sikker indikation på, at den igangværende bevægelse har masser af kræfter tilovers.

Udvidelse af handelsinterval og lukkepris langt fra periodens højdepunkt/lavpunkt

Et tiltagende handelsinterval, der stort set ikke påvirker lukkeprisens position i forhold til åbningsprisen kan være et af de første tegn på forestående vanskeligheder. Selv om der stadig er nogle tradere tilbage, som er villige til at investere i fortsættelsen af bevægelsen, er der nogle tradere, der har mistet troen og skaffer sig af med deres nuværende poster. Denne situation kan føre til en Doji candlestick, hvilket er et tegn på ubeslutsomhed på markedet.

Efter Dojien kan markedet fortsætte i begge retninger, men du skal være opmærksom på, at den igangværende bevægelse langt fra har en sikker fremtid, og at en ændring i prisretningen kan være på vej.

Indsnævring af handelsinterval og lukkepris nær periodens højdepunkt/lavpunkt

Selv om et stadigt snævrere handelsinterval er et tegn på en aftagende bevægelse, kan lukkeprisen opveje noget af denne indikation, hvis den bevæger sig længere væk fra åbningsprisen end i de foregående perioder. Selv om denne situation er relativt sjælden, sker det tit nok, når lukkepriserne i tidligere perioder var relativt tæt på deres respektive åbningspriser. I denne situation bør du passe på med at forvente en forestående ændring i prisretningen.

Konsultér andre indikatorer, og hold øje med candlestick mønstre, støtte- og modstandsniveauer og alle de andre faktorer, der måske påvirker prisen i den aktuelle situation.

Indsnævring af handelsinterval og lukkepris langt fra periodens højdepunkt/lavpunkt

Dette er den mest signifikante indikation på en aftagende trend, idet det kombinerer den negative indikation fra det indsnævrede handelsinterval med, at lukkeprisen bevæger sig længere væk fra periodens yderpunkter. Tradere er utilbøjelige til at investere i en fortsættelse af bevægelsen, OG de forsøger at komme af med deres eksisterende investeringer. Som binær trader bør du holde op med at investere i bevægelsen med det samme og vente på, at situationen løser sig selv. Vær klar til at opdage tegn på en forestående vending, da en sådan kan give dig en god investeringsmulighed.

Alle disse mulige situationer får øget vægt, når de er kombineret med en stor omsætning. Som for ethvert andet prismønster vil en lav omsætning altid levne plads til tilfældigheder.

Typer af ændringer af handelsintervallet
Giv din vurdering