Trend retning og tekniske indikatorer

Det er afgørende for mange trading strategiers succes at kunne bestemme hovedtrendretningen. Et solidt system, der kan hjælpe dig med hurtigt at diagnosticere hovedtrendretningen, er et uvurderligt aktiv. Her er et system, der kan gøre netop det for dig.

Derfor skal du bruge tekniske indikatorer til at evaluere en trend

Når tradere begynder at handle med binære optioner, evaluerer mange af dem den igangværende markedstrend visuelt. Selv om det er en fornuftig tilgang til at begynde med, har den to tydelige ulemper:

1. Din trading bliver subjektiv

For at få succes som trader skal du hele tiden evaluere din trading. Du skal eliminere de dele af den, der koster dig penge og fokusere på de dele, du tjener penge på. Så længe du evaluerer en trend visuelt, kan du næppe objektivt afgøre, hvad du gør rigtigt, og hvad du gør forkert. Du skal anvende et bestemt sæt af indikatorer for at evaluere trenden. På den måde kan du beholde de indikatorer, der hjælper dig med at lave gode investeringer, og erstatte eller eliminere de indikatorer, der får dig til at lave dårlige investeringer.

2. Det tager for lang tid

Som mere avanceret trader vil du trade flere og flere aktiver. Ofte overvåger tradere helt op til tyve aktiver eller mere på samme tid. I den situation bliver evaluering af hvert eneste aktivs trend en tidskrævende og meget kedelig opgave. Som trader er du nødt til øjeblikkeligt at kunne finde ud af, om et aktiv er inde i en trend, og i hvilken retning trenden går.

Sådan afgør du hovedtrendretningen ved hjælp af tekniske indikatorer

For at finde ud af, om et aktiv er inde i en trend eller ej, og hvilken retning trenden bevæger sig i, har du brug for en totrinsproces:

1) Evaluér den overodnede markedsretning

For det første skal du vide, om markedet bevæger sig op eller ned. Det er den nemmeste del af opgaven. For at finde ud af, hvilken retning markedet bevæger sig i, skal du blot anvende et glidende gennemsnit baseret på et stort antal perioder. Et sådant glidende gennemsnit modsvarer som regel markedets retning.

Jo flere perioder du anvender til at udregne dit glidende gennemsnit, jo højere vil chancen være form at dit glidende gennemsnit vil bevæge sig i samme retning som markedet under en langvarig bevægelse. Det høje antal perioder gør det glidende gennemsnit immunt over for mindre udsving og medvirker til at holde det glidende gennemsnit på rette kurs under en korrektion.

På den negative side vil det høje antal perioder også få det glidende gennemsnit til at reagere langsomt, når trenden er forbi, og markedet begynder at bevæge sig i den modsatte retning. En trader bør derfor tillempe antallet af perioder, han anvender til at udregne det glidende gennemsnit, til markedssituationen. I en uberegnelig, dynamisk markedssituation bør du anvende færre perioder, ellers vil dit glidende gennemsnit reagere for sent til at opfange den igangværende trend.

I et markedsmiljø med langsommere bevægelser bør du imidlertid anvende flere perioder for at sikre dig, at små udsving imod hovedtrendretningen ikke distraherer dit glidende gennemsnit væk fra hovedtrenden. En af de vigtigste faktorer, der afgør, hvor mange perioder du bør anvende, er tidsrammen for dit chart. Over korte tidsrammer er markedsbevægelserne mere uberegnelige. Du bør derfor anvende færre perioder til dit glidende gennemsnit end ved længere tidsrammer.

2. Afgør, om markedet er inde i en trend

Glidende gennemsnit er et fantastisk redskab til at afgøre hovedmarkedsretningen, når markedet er inde i en trend. Ofte er markedet imidlertid ikke inde i en trend. I det tilfælde vil et glidende gennemsnit være næsten ubrugeligt til at afgøre markedsretningen. Det vil begynde at bevæge sig tilfældigt op og ned og generere en masse falske signaler.

Du er derfor nødt til at kunne afgøre, om markedet i øjeblikket er inde i en trend eller ej. Den simpleste måde at gøre det på er at anvende mere end ét glidende gennemsnit. Jo færre perioder du anvender til et glidende gennemsnit, jo tættere vil det glidende gennemsnit være på markedsprisen på et givet tidspunkt. I en optrend bevæger markedet sig hele tiden opad. Jo færre perioder du anvender til et glidende gennemsnit, jo højere vil det være.

Du kan anvende dette simple forhold til din fordel for at afgøre, om markedet er inde i en trend. Hvis du f.eks. anvender et 50-perioders glidende gennemsnit som dit glidende gennemsnit baseret på et stort antal perioder, kan du f.eks, anvende glidende gennemsnit baseret på 10 og 20 perioder til at afgøre hovedtrendretningen.

I en optrend bør de to glidende gennemsnit baseret på et mindre antal perioder være tættere på markedsprisen. Derfor vil de begge ligge oven over det glidende gennemsnit baseret på mange perioder. Hvis de kortere glidende gennemsnit begge ligger neden for det glidende gennemsnit baseret på mange perioder, er markedet i øjeblikket i en nedtrend. Hvis de korte glidende gennemsnit ligger på begge sider af det lange glidende gennemsnit, vil du derimod vide, at markedet ikke kan være inde i en trend lige nu.

Du kan selvfølgelig sagtens anvende mere end tre glidende gennemsnit til denne teknik. Du skal bare sørge form at de kortere glidende gennemsnit bruger betydeligt færre perioder end de lange glidende gennemsnit. Ellers vil fordelen ved at anvende mere end et glidende gennemsnit være minimal.

Trend retning og tekniske indikatorer
Giv din vurdering