Trend-følger eller swing-trader?

Hvis du ikke har en klart defineret trading-strategi, vil du opleve en masse forvirring, når du har interagerer med markederne, som vil betyde, at du kommer til at miste penge. Denne artikel Trend-følger eller swing-trader vil hjælpe dig til at rydde forvirringen af vejen.

Hvilken tradingstrategi skal du bruge: trend-følger eller swing-trader?

Enhver trader vil skulle træffe en grundlæggende beslutning om sin binære trading-strategi: Han kan enten bruge en trend-følgende tilgang, eller han kan trade på swings.

Uanset om du foretrækker at være trend-følger eller swing-trader, så er teknikkerne lige gyldige og kan give gode resultater, men der er betydelige forskelle på dem, og din personlighed og trading-stil passer måske ikke lige godt til begge binære trading-strategier. Hvor trenden er det fundamentale element i begge tilgange, afviger de fra hinanden, hvad angår måden, hvorpå de anvender en trend til at træffe investeringsbeslutninger.

Trend-følger eller swing-traderTrend-følgere: Hvis du er en trend-følgende trader, ønsker du at anvende hele trendens interval til din trading. Så snart du har identificeret en trend, skal du forudsige, hvor længe du tror, trenden vil vare. Der findes flere måder at gøre det på, som f.eks. støtte- og modstandsniveauer, trend linjer, Bollinger bånd og mange andre tekniske indikatorer.

Når du ved, hvor langt en trend kan forventes at bevæge sig, kan du investere i en binær option som f.eks. en touch eller boundary option eller en high/low option for at tjene penge på din forudsigelse. I trend-løse perioder holder trend-følgende tradere sig væk fra markedet. De leder efter trends for andre aktiver eller i andre tidsrammer, og hvis ikke de finder nogen, investerer de ikke.

Trend-følger eller swing-traderSwing-tradere: Swing-tradere trader ikke på trenden i dens helhed. I stedet trader de på hver enkelt del af trenden for sig.

Enhver trend bevæger sig i et siksak-mønster og danner derved hele tiden nye højdepunkter og lavpunkter. En swing-trader vil forsøge at drage fordel af hver eneste bevægelse fra højdepunkt til lavpunkt og fra lavpunkt til højdepunkt.

Det betyder, at når markedet f.eks. er i en nedtrend, vil swing-tradere fortsat være villige til at investere i stigende priser, hvis de ser tegn på en umiddelbart forestående korrektion. Trend-følgere vil på den anden side aldrig gøre dette; de investerer kun i trendens hovedretning.

Hvis der ikke er nogen trends på det aktuelle marked, investerer swing-tradere stadigvæk. De prøver at finde modstands- og støtteniveauet, fortsættelsesmønsteret eller vendingsmønsteret, som markedet i øjeblikket bevæger sig i forhold til.

Når de finder det, investerer de i de svingninger, markedet vil udføre inden for disse mønstre.

Swing-tradere anvender også indikatorer som Bollinger bånd og forlader sig i stor udstrækning på momentum-indikatorer til at forudsige, hvor langt markedet kan bevæge sig, og om en vending er umiddelbart forestående. Blandingen af trend-følgende indikatorer og swing-trading indikatorer kan være meget forvirrende, specielt for nye tradere, eftersom de ofte har en tendens til at modsige hinanden. Når et marked er inde i en optrend, men snart kan gennemgå en korrektion, vil trend-følgende indikatorer fortælle dig, at du skal forblive long, mens swing-trading indikatorer fortæller dig, at du skal shorte.

Ofte kan en indikator som f.eks. et glidende gennemsnit anvendes både som trend-følgende og swing-trading indikator. Hvis du bruger det med flere perioder, bliver det en trend-følgende indikator, mens den bliver en swing-trading indikator, hvis du anvender det med færre perioder.

Det er en af hovedårsagerne til, at du bliver nødt til klart at definere dig selv som trend-følgende trader eller swing-trader. Ellers vil du hele tiden blive forvirret over, hvilke indikatorer du skal bruge.

Hvilken binær trading-strategi skal jeg vælge?

Om du skal vælge en trend-følgende eller swing-trading tilgang afhænger af, hvilken metode du føler dig bedst til mode med, og hvilken metode du får de bedste resultater ud af.

Husk dog, at i den samme tidsramme vil en trend-følgende tilgang generere betydeligt færre trading-muligheder end en swing-trading tilgang. Du kan opveje denne ulempe ved at skifte til en kortere tidsramme, men markedsbevægelserne bliver mere uforudsigelige i de kortere tidsrammer, hvilket gør det sværere at handle på trends.

Derfor er det svært at anvende de sædvanlige attributter som “risikabelt, men med stort potentiale” og “sikkert, men med mindre potentiale” på begge trading-metoder. I dette tilfælde afgøres risiko og potentiale udelukkende af din evne til at handle korrekt i overensstemmelse med trend-følger eller swing-trader strategien.

Trend-følger eller swing-trader?
Giv din vurdering