Tidsrammer

Teknisk analyse er et effektivt redskab til at forudsige fremtidige prisbevægelser. Den anvendes derfor både af kortsigtede tradere og langsigtede tradere. Det forvirrer mange nye tradere: Hvordan kan et redskab generere gyldige forudsigelser både for tradere, der vil holde fast på et aktiv i flere måneder, og for tradere, der ikke holder fast på aktivet i mere end nogle få timer?

Det, der gør teknisk analyse til så fleksibelt et redskab, er brugen af forskellige tidsrammer. Tekniske analytikere anvender candlesticks til at vise prisbevægelser på deres prischarts. Hver candlestick opsummerer markedets bevægelser inden for en given tidsperiode og viser dem i en enkelt candlestick. Tidsrammen definerer længden på den tidsperiode, som hver candlestick opsummerer.

Hvis du f.eks. trader på et chart med en 5-minutters tidsramme, vil hver candlestick repræsentere 5 minutters markedsbevægelser. Et chart med 60 5-minutters candlesticks viser følgelig markedsbevægelserne i de seneste 300 minutter, eller de seneste 5 timer.

Hvis du beholder nøjagtigt det samme chart, men ændrer tidsrammen til 4 timer, vil hver candlestick repræsentere markedets bevægelser i 4 timer. Hele 60-candlesticks chartet vil derfor nu vise markedsbevægelserne over de seneste 240 timer, eller de seneste 10 dage.

Selv om disse to charts ser næsten ens ud, er de meget forskellige, hvorfor du også skal bruge dem på forskellig vis i din trading.

Tidsrammens betydning

Som binær trader er det vigtigt at kende forbindelsen mellem chartets tidsramme og den løbetid, du bør anvende til din binære option. Hvis du f.eks. trader på nøjagtigt den samme begivenhed på et chart med en tidsramme på 5 minutter og et chart med en tidsramme på en time, vil du skulle anvende meget forskellige løbetider for din binære option.

Så længe du investerer i en touch option eller en boundary option, bør du generelt vælge den længst mulige løbetid, du kan få, med en rimelig målpris. Du vinder jo trods alt optionen, hvis markedet rammer målprisen bare en enkelt gang, før optionen udløber. Jo længere løbetiden er, jo større er sandsynligheden for, at det sker.

Med high/low optioner forholder det sig imidlertid lidt mere kompliceret. Hvis du trader på en længere tidsramme som f.eks. en én-times ramme med en binær option med kort løbetid, risikerer du, at mere kortvarige markedsbevægelser ødelægger din handel, før markedet har haft tid til at udvikle den bevægelse, du investerede i.

Hvis du trader på en kort tidsramme med en binær option med lang løbetid, vil den bevægelse, du investerede i, modsat være overstået for lang tid siden, når din option udløber.

Desværre kan der ikke gives nogen definitiv regel for, hvordan man kan vide, hvilken løbetid der passer bedst til din tidsramme, eftersom denne sammenhæng i det store og hele afhænger af den strategi, du anvender. I den samme tidramme kræver en strategi, der trader på breakouts en kortere løbetid end en strategi, der trader på udsving, som kræver en kortere løbetid end en strategi, der følger trends.

Sådan anvender du tidsrammer til din trading

For at kunne bedømme hvilken løbetid du bør vælge til din handel, skal du vurdere antallet af perioder, du tror, det vil tage for den bevægelse, du vil investere i, at udvikle sig. Når du har gjort det, ganger du blot antallet af perioder med den tidsramme, du bruger.

Lad os antage, at du trader på et breakout på en 15-minutters ramme, og du forudsiger, at aktivet vil bryde ud inden for den næste candlestick. I så fald ville du anvende en 15-minutters løbetid for den binære option, du ønsker at investere i.

Hvis du trader på udsving og ønsker at trade på en korrektion på en 5-minutters tidsramme, så kast et blik på de foregående korrektioner i trenden. Hvor lang tid tog det for dem at udvikle sig?

Hvis hver korrektion tog et sted mellem 15 og 20 candlesticks for at udvikle sig, er det rimeligt at antage, at den igangværende korrektion vil ligne de andre (nogle tradere anvender en indikator som f.eks. båndbredden til at dobbelttjekke denne forudsigelse, andre bruger den som den er).

Hvis den igangværende korrektion allerede har bevæget sig 3 candlesticks, ved du, at du sandsynligvis har et sted mellem 12 og 17 periode tilbage. Når du ganger det med 5 minutter pr. periode, får du et sted mellem 60 og 85 minutter. Du bør derfor prøve at finde en option med en løbetid på en time eller 75 minutter.

Tidsrammer
Giv din vurdering