Tidscyklusser

Teknisk analyse fokuserer på, hvordan priser bevæger sig over tid, men det meste af teorien for teknisk analyse fokuserer på prisbevægelserne, mens det andet element, tiden, bliver noget forsømt.

Tiden er altid en sekundær faktor for den tekniske analyse, men særligt, når teknisk analyse kombineres med binære optioner, bliver tiden så vigtig en faktor for at opnå succes med din trading, at vi vil fokusere på den i denne artikel.

Nogle tradere er overbeviste om, at analyse af tidscyklusser muliggør den ultimative indsigt i markedets bevægelser. Selv om du måske ikke hører til disse såkaldte cyklus-analytikere, vil det at kunne forudsige ikke blot i hvilken retning, markedet vil bevæge sig, men også hvornår det vil ske, være en uvurderlig færdighed for dig som trader.

Eftersom du skal vælge løbetiden for en binær option, før du investerer, bliver denne færdighed endnu vigtigere i forbindelse med binær trading.

Prøv at trade nu, eller læs videre på artiklen under tabellen…

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

Hvad er tidscyklusser?

Teknisk analyse afgør, hvordan prisbevægelserne ændrer over tid. Det lyder måske trivielt, men det er et faktum, der ofte bliver overset. Trends, oscillatorer, glidende gennemsnit, candlestick mønstre osv. analyserer alle forholdet mellem pris og tid. Når de forudsiger fremtidige markedsbevægelser, ignorerer mange tradere alligevel tidsfaktoren og fokuserer udelukkende på prisen. Det er en fejltagelse.

Tidscyklusser påvirker den overordnede markedsstemning kraftigt, og hvis man anvender cyklisk analyse, kan hvert eneste trading-redskab gøres mere præcist. Tidscyklusser kan hjælpe dig med at sondre mellem, hvilke trendlinjer, der er virkelige, og hvilke, der er rent tilfældige.

Cyklusser består af toppe og bunde. Bundene kaldes ofte for dale og toppene for kamme. Længden af én cyklus måles som tiden mellem to dale.

Hver cyklus er kendetegnet ved tre hovedværdier:

  • For det første måler amplituden højden af hver cyklus. Afhængigt af hvilken type aktiv, du har med at gøre, kan amplituden måles i valuta eller points.
  • For det andet defineres perioden som tiden mellem to dale.
  • For det tredje måler fasen den tidsmæssige placering af den seneste dal. Enhver cyklus kan karakteriseres ved hjælp af disse tre værdier.

Ethvert marked gennemgår selvfølgelig flere cyklusser på samme tid. Cykliske analytikere konkluderer derfor, at al bevægelse på markedet er en kombination af alle aktive cyklusser. Princippet hedder summering. I teorien, hævder de, kan hver eneste cyklus, der påvirker markedet, uddrages og analyseres. Hvis du forstår alle cyklusser på markedet, kan du derfor forudsige enhver fremtidig prisbevægelse.

Der findes en række andre principper for cyklisk analyse: Harmoniprincippet hævder, at to nabocyklusser som regel er forbundne gennem et lille heltal, normalt to. Med andre ord: Hvis du kan finde en 10-perioders cyklus på dit chart, vil den næste mindre cyklus med stor sandsynlighed være en 5-perioders cyklus, og den næste større cyklus vil være en 20-perioders cyklus.

Synkronicitetsprincippet hævder, at bølger med forskellig bølgelængde danner dale på omtrent samme tidspunkt, hvilket harmoniserer cyklusser af forskellige længder. Proportionalitetsprincippet henviser til det faktum, at cyklusser med længere perioder som regel har større amplituder, og cyklusser med kortere perioder har mindre amplituder.

Sådan anvender du tidscyklusser til trading med binære optioner

Løftet om at kunne forudsige enhver markedsbevægelse på baggrund af cyklusser er naturligvis svært at holde. Under alle omstændigheder virker markedscyklusser altid mere åbenlyse set i bakspejlet, og de fleste af dem finder sted over så lange tidshorisonter, at de ikke kan trades på med binære optioner.

Der er dog stadig en vigtig lektie at lære for enhver trader med en trend-baseret trading strategi: I stedet for blot at analysere prisbevægelser kan det hjælpe dig til at lave mere træfsikre forudsigelser, hvis du også er opmærksom på tidsfaktoren. De fleste trends bevæger sig f.eks. også i perioder. Der ser ud til at være en fast periode mellem vendinger – nogle gange falder denne cyklus sammen med en større cyklus og tvinger markedet ind i et fortsættelsesmønster.

Hvis du forstår, hvornår disse begivenheder forekommer, kan det hjælpe dig med af forudsige fremtidige vendinger, fortsættelsesmønstre og andre prismønstre med større præcision. Selv om det ikke er en eksakt videnskab, og det er svært at give dig noget konkret råd om, hvad du skal se efter, så vil det hjælpe på din trading, at du er opmærksom på dette element af prisbevægelserne.

Den væsentligste anvendelse af tidscyklusser er, når de bliver kombineret med glidende gennemsnit og oscillatorer. Overordnet hævder teorien, at oscillatorer og glidende gennemsnit virker bedst, når du anvender dem med halvt så mange tidsperioder som den fremherskende cyklus på dit marked. Hvis dit marked f.eks. har en 18-perioders cyklus, virker glidende gennemsnit bedst på en 9-perioders basis. Når du fintuner din trading strategi, kan cyklusser være et godt sted at starte.

Tidscyklusser
1 (20%) 1 Stemme