Tick chart

Et tick chart er en anden måde at vise markedsbevægelser på, som hjælper mange tradere med at bestemme den generelle markedsretning, den igangværende trend og fremtidige markedsbevægelser.

Hvad er et tick chart?

Hidtil, når vi har talt om prischarts, har vi ikke specificeret, hvilken type prischart vi talte om. Det giver mening nok, eftersom næsten alle tradere bruger tidsbaserede prischarts. På et tidsbaseret prischart ender en periode efter et bestemt tidsrum. Inden for dette tidsrum aggregeres alle markedsbevægelserne i en enkelt candlestick. Antallet af handler inden for tidsrummet har ingen indflydelse på den endelige form af candlesticken.

Der findes imidlertid en anden metode at vise prisbevægelser på. Det kaldes et tick chart. På et tick chart er tiden irrelevant, og i stedet defineres hver periode af et bestemt antal handler. Tradere kan varierere antallet af handler for hver candlestick for at få en bredere eller snævrere visning af markedet.

På et tick chart med en ramme på 100 ticks viser en candlestick hundrede handler. Hvis disse 100 handler fandt sted over en 30-minutters periode, ville et normalt tidschart med en 5-minutters tidsramme have vist seks candlesticks. Tick charts og tidsbaserede charts vil derfor se forskellige ud. De danner forskellige mønstre og fremhæver forskellige aspekter ved markedsbevægelserne.

For at forstå forskellen så prøv at lægge mærke til omsætningen på et tidsbaseret chart: Perioder med højere omsætning ville blive fremhævet på et tick chart.

Fordele ved tick charts

Perioder med høj omsætning er generelt vigtigere for fremtidige prisbevægelser end perioder med lavere omsætning. På et tidsbaseret chart vil dette vigtige forhold ikke fremgå tydeligt ved første øjekast. Du vil derfor skulle analysere omsætningen for hver periode manuelt eller anvende tekniske indikatorer til at finde ud af, hvilke perioder der er mere relevante end andre.

På et tick chart har hver periode imidlertid den samme omsætning. Jo flere perioder en bevægelse indeholder, jo vigtigere er den. I mange tilfælde gør det markedsanalysen nemmere:

Trend analyse

I en levedygtig trend vil bevægelsen i trendens retning som regel være ledsaget af en større omsætning end korrektionen i den modsatte retning. Det vil sige, at et tick chart vil sprede bevægelsen i trendens retning over flere perioder og reducere korrektionen til færre perioder. Fordi de lægger vægten på den vigtigste del af en trend, finder nogle tradere det nemmere at genkende trends på tick charts. Når en trend mister momentum, fremgår det meget tydeligt på et tick chart.

Sidelæns bevægelser

Under perioder med sidelæns bevægelse skal traderne finde ud af, hvilken vej markedet vil fortsætte i, når den sidelæns bevægelse er overstået. Omsætningsanalyse kan endnu en gang hjælpe med at træffe denne vigtige beslutning, og tick charts kan hjælpe med at fremhæve den retning, der har størst omsætning.

Ulemper ved tick charts

Desværre har tick charts også nogle ulemper:

For mange forskellige charts

Med tidsbaserede charts anvender alle tradere en af standard-tidsrammerne. Hvis du genkender et chart-mønster på et prischart, vil mange andre tradere genkende det samme chart-mønster og udlede den samme konklusion af det. Denne proces hjælper med til at styrke prismønsterets forudsigelse. Eftersom du kan afgøre, hvad andre tradere ser, kan du forudsige, hvad de vil gøre. Kloge tradere anvender denne viden til at finde prisniveauer, hvor mange tradere vil gøre det samme, og benytte dig af breakoutet til at vinde en binær option.

Med tick charts er der imidlertid mange flere mulige rammer end antallet af mulige tidsrammer for tidsbaserede charts. Om du anvender et chart baseret på 100, 250 eller 1234 ticks er helt op til dig selv. Derfor kan en trader ikke forudsige, hvad andre tradere ser på markedet. Selv om alle tradere overordnet ser de samme markedsbevægelser, vil du ikke kunne afgøre, om en anden traders candlestick vil blive fuldført nu, om 50 ticks eller om 666 ticks. Det er derfor svært at time din investering rigtigt. Det fratager dig en af de største fordele ved chart-mønstre.

Få pris/candlestick-mønstre

Af lignende årsager indeholder tick charts kun få prismønstre. Selv om du finder en hammer eller en shooting star, vil candlesticken sandsynligvis være et tilfælde snarere end resultatet af en betydningsfuld markedsbevægelse.

Tick charts og tidsbaserede charts er svære at sammenligne

Når du skifter fra et tidsbaseret chart til et tick chart, vil det være svært at afgøre det rette antal ticks i en candlestick. Der er ikke nogen generel regel for, hvilket antal ticks der svarer til en given tidsramme. Du vil derfor skulle gætte. Det er nemt nok at afgøre et antal ticks for hver periode, som vil vise omtrent den samme bevægelse, men det er dog ikke nogen eksakt videnskab. Derfor kan det ikke anvendes til at bestemme indgangspunktet for din investering.

Konklusionen må blive, at tick charts er et godt redskab til at analysere markedet. De kan hjælpe dig med at erkende den overordnede retning, og hvad der sker i større målestok. For at træffe investeringsbeslutninger, særligt når du skal finde det rette indgangspunkt, bør du dog anvende tidsbaserede charts.

Tick chart
Giv din vurdering