Sådan tegner du trend linjer

Trend linjer er en af de vigtigste indikatorer, der kan hjælpe tradere med at tjene penge på binære optioner. For at forstå, hvordan du skal tegne en trend linje og udlede de rette konklusioner af den, er der en række ting, du skal vide. Læs mere i vores artikel Sådan tegner du trend linjer.

Tegning af trend linjer

Du kan selvfølgelig tage enhver trend linje, du tror er rigtig, og tegne den ind på et prischart. Der findes dog en række regler, hvis du skal danne trend linjer efter bogen.

Disse trend linjer sikrer dig tre fordele:

1: Du kan være sikker på, at andre tradere, der følger de samme regler, anerkender de samme trend linjer, hvilket forstærker effekten af denne type indikator flerfold. Dette øger din sandsynlighed for at vinde en handel baseret på den givne trend linje.

2: Strenge regler levner ikke plads til personlig dømmekraft, hvilket medvirker til at fjerne menneskelige aspekter som følelser, fornemmelser og anelser fra din trading og gøre den mere pålidelig. Over tid vil det gøre dig til en langt bedre trader og forøge din gevinstfrekvens enormt.

3: Du vil vide, hvornår en trend linje med sikkerhed er blevet brudt. En trend linje, der er baseret på en personlig vurdering, kan altid justeres for at give mere plads til markedet, når det er lige ved at gennembryde trend linjen. En linje, der er baseret på strenge regler, kan derimod ikke justeres. Den er, hvor den er. Når den bliver gennembrudt, vil du skulle justere din trading i overensstemmelse hermed.

Læs videre i artiklen Sådan tegner du trend linjer nedenunder.

Sådan tegner du trend linjer

I en optrend findes der en enkel tretrinsproces for at tegne en trend linje:

  1. Start linjen ved det laveste lavpunkt, startpunktet for trenden.
  2. Forbind linjen med det næste lavpunkt.
  3. Forlæng linjen ud i fremtiden.

I en nedtrend er processen nogenlunde tilsvarende:

  1. Start linjen ved det højeste højdepunkt, trendens startpunkt.Sådan tegner du trend linjer
  2. Forbind linjen med det næste højdepunkt.
  3. Forlæng linjen ud i fremtiden.

Denne enkle tretrinsproces vil give dig en første idé om, hv
or trenden vil bevæge sig henad, og hvor hurtigt den vil nå dertil. Du kan bruge den som en første indikation af, hvad du kan forvente dig i den nærmeste fremtid. Den vil imidlertid ikke give dig en sikker forudsigelse, der vil være gyldig over hele trendens varighed.

Sådan justerer du en trend linje

Efterhånden som markedet udvikler sig, vil du skulle finde en række forskellige trend linjer. Nogle begivenheder får markedet til at accelerere og trenden til at bevæge sig hurtigste, andre får markedet til at decelerere og trenden til at bevæge sig langsommere. I begge tilfælde vil du skulle justere din trend linje.

En trend vil hele tiden vinde og tabe momentum, hvilket fører til forskellige trend linjer. Der vil være et antal mindre trends i hovedtrenden, der bevæger sig hurtigere, og nogle gange vil hele trenden sagtne farten.

En trend linje forbliver gyldig, indtil den bliver brudt. Hvis markedet accelererer og forlader en langsommere trend linje i et stykke tid, vil trend linjen fortsat være intakt. Efter markedet bryder gennem en hurtigere trend linje, vil det sandsynligvis vende tilbage til den næste, langsommere trend linje. Efter et stykke tid vil én trend linje imidlertid vise sig som den mest nøjagtige. Dette er hovedtrendlinjen. I en langvarig trend vil du finde, at trenden vil forlade denne trend linje flere gange, men at den normalt vender tilbage til den efter hver periode med accelereret bevægelse.

For en binær trader er det vigtigt at forstå, at gennembruddet af en stejlere trend linje ikke nødvendigvis betyder, at hele trenden er i vanskeligheder. Hvis der er en mindre stejl trend linje, vil denne mindre stejle trend linje som regel samle markedet op. Trend linjer virker derfor næsten lige som modstands- og støtteniveauer: Hvis ét niveau bliver brudt, bliver det næste trendnivaeu det, du skal holde øje med.

Sådan tegner du trend linjer
Giv din vurdering