Swing trading

Swing trading er en effektiv tilgang til trading, der kan hjælpe dig til at tjene en masse penge på binære optioner på kort tid. Som ny trader bør du sørge for at udforske mulighederne ved swing trading for ikke at spilde en masse penge.

Hvad er swing trading?

Enhver ny trader, ikke blot inden for binære optioner, skal vælge en tilgang til tradingen. Overordnet har alle tradere valget mellem at blive enten trend-følgere eller swing tradere. Grundlaget for begge tilgange er trenden. Forskellen mellem de to tilgange er, at en trend-følger ønsker at trade på trenden som et hele, mens en swing trader forsøger at få udbytte af hver enkelt bevægelse fra højdepunkt til lavpunkt og omvendt.

Nogle swing tradere investerer udelukkende i en bestemt type udsving. I en optrend vil en klassisk swing trader f.eks. prøve at trade en binær option, hver gang markedet har dannet et nyt højdepunkt eller lavpunkt, men nogle swing tradere foretrækker kun at investere i bevægelser fra et højdepunkt til et lavpunkt eller vice versa. Der er også nogle swing tradere, der ikke handler på hele bevægelsen, men kun på en lille del af den, som f.eks. breakoutet eller drawbacket.

Fordele ved swing trading

Sammenlignet med en trend-følgende tilgang frembyder swing trading en række fordele:

1) Flere handler og højere gevinstpotentialeSwing trading

Inden for den samme tidsramme vil en swing trading-tilgang generere betydeligt flere trading-muligheder end en trend-følgende tilgang. En trend-følger har kun én trading-mulighed for hver trend.

Som swing trader vil du derimod kunne investere en gang for hvert højdepunkt og hvert lavpunkt i en trend, hvilket nemt kan løbe op i ti til femten investeringsmuligheder for hver enkel trading-mulighed, du ville få med en trend-følgende tilgang.

2) Kortere bevægelser passer bedre til binære optioner

Med binære optioner kan det være temmelig svært at finde trends, der er værd at følge. Eftersom binære optioner kendetegnes ved meget korte løbetider, som regel kun en time eller mindre, ville du skulle bruge en meget kort tidsramme for at finde en trend, der er værd at følge.

Hvis vi antager, at en trend tager mindst 20 candlesticks om at udvikle et mønster, du kan genkende som en trend, vil du skulle bruge et ét-minuts chart eller endnu kortere tidsrammer for at finde trends, du kan handle på med binære optioner. I disse korte tidsrammer opfører markedsbevægelserne sig imidlertid mere tilfældigt, og mønstrene er mindre pålidelige end i de længere tidsrammer, hvilket gør det svært at finde en troværdig trend.

Med en swing trading-tilgang vil du modsat kun skulle finde to eller tre troværdige søjler, hvilket er muligt selv for de korte tidsrammer. Alternativt kunne du også skifte til en længere tidsramme som 15 minutter eller 30 minutter, hvor aktivernes kurser bevæger sig i mere pålidelige mønstre.

Sådan trader du på udsving med binære optioner

Som vi antydede tidligere, findes der en række muligheder for at trade på udsving med binære optioner:

1) At trade på alle udsving i en trend

Den klassiske tilgang til swing trading vil forsøge at få udbytte af hver eneste bevægelse i en trend. Teknisk analyse giver dig et enormt udvalg af metoder til at identificere, når en bevægelse er forbi, og en ny bevægelse er ved at opstå: Candlestick mønstre, momentum-indikatorer, modstands- og støtteniveauer og mange flere.

Afhængigt af om du føler dig tryg ved at forudsige størrelsen på det udsving, en bevægelse vil nå, kan du bruge touch optioner eller high/low optioner til at trade på udsvinget.

2) Kun at trade på udvalgte udsving

Både korrektioner og bevægelser i trends har særlige kendetegn, der gør det muligt for dig at forudsige, hvor langt de vil nå. Nogle tradere synes imidlertid, at det er lettere kun at trade på den ene af de to bevægelser. Hvis du oplever, at din gevinstfrekvens er betydeligt højere for den ene af de to bevægelser, kan du måske overveje at anvende en lignende tilgang.

3) Kun at trade på en del af udsvinget

Nogle tradere vælger kun at handle på en del af udsvinget. Det kunne være breakoutet, vendingen eller enhver anden del, som de føler sig bedst tilpas med. Hvis du finder, at det er nemt at forudsige breakoutets rækkevidde, efter markedet f.eks. bryder igennem prisniveauet for det foregående punkt 2, vil du måske kunne tjene flest penge på at fokusere på denne del af bevægelsen.

4) En kombination af de ovenstående

For at øge deres indtjening er der nogle tradere, der vælger at trade på flere dele af hvert udsving. Hvis du føler dig godt tilpas med mere end ét aspekt ved swing trading, kan du vælge en sådan trading-tilgang og tjene flere penge på samme tid.

Swing trading
1 (20%) 1 Stemme