Risikostyring for binære optioner

For at undgå at miste alle dine penge på binære optioner, er du nødt til at styre din risiko. Denne artikel viser dig, hvordan du kan anvende riskostyring for at sikre dine penge.

Hvad er risikostyring for binære optioner?

Risikostyring for binære optioner afviger meget fra den risikostyring, de fleste tradere er vant til fra trading med konventionelle aktiver. For konventionelle aktiver har risikostyring først og fremmest med begrænsing af tab og maksimering af profit at gøre. En trader begrænser risici ved at investere i situationer, hvor han kan tjene mest muligt i forhold til den sum, han risikerer. For binære optioner er risiko og muligt afkast faste. Tradere, der investerer i high/low optioner vil f.eks altid have et afkast på mellem 60% og 80%, afhængigt af den valgte strategi.

I en trading-situation er der ikke meget, en trader kan gøre for at forøge sit afkast. Han er nødt til at acceptere det afkast, som hans broker er villig til at give ham. Den eneste måde at få et andet afkast på er ved at skifte udbyder. Risikostyring for binære optioner er dermed frataget en af de vigtigste komponenter i konventionel risikostyring. Der er imidlertid flere andre komponenter i risikostyringen, som binære tradere kan benytte sig af.

1) Anvend en defineret trading strategi

Tilfældig investering er den væsentligste grund til, at tradere mislykkes, og den vægtigste risikofaktor i din trading. Jo mere du kan fjerne menneskelige faktorer som følelser og fornemmelser fra din trading, jo mere succes vil du få. En defineret trading strategi vil kunne gøre netop dette for dig. En trading strategi definerer, hvornår du investerer i hvilken type aktiv, med hvilken type binær option, og hvilken løbetid du vil anvende.

2) Anvend en solid money management strategi

God money management begrænser din risiko pr. handel til en fast procentdel. Eftersom priserne på mange aktiver er forbundne, bør din money management strategi også begrænse din samlede investerede kapital, din investering i et enkelt marked og din investering i en enkelt branche. På den måde kan uforudsete udviklinger ikke ruinere dig fuldstændigt, men vil kun påvirke en lille del af din samlede kapital, hvorved din risiko reduceres drastisk.

3) Før en trading-dagbog

Som for enhver anden færdighed, der skal læres, er en af de væsentligste faktorer for din succes din evne til at lære af dine fejltagelser. En trading dagbog er en detaljeret, skrevet beretning om hele din beslutningsproces bag hver eneste binære option, du nogensinde har investeret i. Den omfatter, hvad du lagde mærke til i markedet, hvilken forudsigelse du lavede, og hvilke redskaber du anvendte til at lave den forudsigelse.

Efter du har tradet på en strategi i et stykke tid, vil din trading-dagbog fortælle dig nøjagtigt, hvilken del af din strategi der hjalp der til at vinde handler, og hvilken del der fik dig til at tabe handlerne. Derefter skal du blot eliminere de dele, der fik dig til at tabe handler, og så kan du skridt for skridt begynde at blive en bedre trader.

4) Styring af risiko og udbytte

Selv om binære optioner har faste afkast, hvilket gør risikostyring vanskeligere, er der stor forskel på risiko og udbytte for de forskellige typer af binære optioner. High/low optioner anses normalt for at være de mindst risikable af alle binære optionstyper. Til gengæld genererer de også det laveste afkast. Touch optioner medfører derimod den største risiko og de højeste afkast. Boundary optioner ligger et sted mellem touch og high/low optioner, hvad angår risiko og afkast.

Som binær trader kan du anvende forholdet mellem risiko og afkast til at justere din trading-tilgang til din personlighed. I forbindelse med trading på breakouts risikosky tradere f.eks. anvende high/low optioner for at de kan holde deres risiko i den lave ende. Tradere, der er mere risikovillige, bør derimod anvende touch optioner for at udnytte deres højere risikotolerance til at generere større mulige afkast. Begge slags tradere holder deres risiko lav ved at vælge en strategi, der passer til deres personlighed, og som de kan implementere på bedste vis.

Risikostyring for binære optioner
Giv din vurdering