Pivot punkter og kanallinjer

Pivot punkter og kanallinjerDe fleste tradere kender pivot punkter som modstands- og støtteniveauer, som de kan bruge til at trade på udsving. Der findes imidlertid endnu en indbringende metode til at anvende pivot punkter og kanallinjer som en tidlig indikator på en aftagende trend. Specielt trend følgere vil få udbytte af at anvende pivot punkter som en udbygning på kanallinjer, hvilket kan hjælpe dem til at lave bedre forudsigelser, vinde flere handler og tjene flere penge. Læs mere i vores artikel om pivot punkter og kanallinjer.

Hvad er pivot punkter?

Alle trends holder op med at bevæge sig i deres hovedretning en gang imellem. Typisk vil enhver ændring, der afviger fra hovedtrendretningen, kun være midlertidig, hvorefter trende vil genoptage sin hovedretning. Nogle gange vil trenden imidlertid bevæge sig sidelæns i et stykke tid uden at skabe et nyt højdepunkt (i en optrend) eller et nyt lavpunkt (i en nedtrend). Ofte vil markedet forblive inden for hovedtrendkanalen i forbindelse med denne sidelæns bevægelse.

For en teknisk analytiker, særligt en trend-følger, udgør denne situation et dilemma: Er trenden stadig pålidelig, som markedets bevægelse inden for kanallinjerne lader til at indikere, eller venter den bare på sin afslutning, sådan som manglen på nyt højdepunkt/lavpunkt lader til at forudsige?

Det kan være svært at bedømme, om en sidelæns bevægelse er midlertidig eller ej. Som binær trader har du brug for en måde at træffe denne afgørelse på baseret på hårde fakta i stedet for blot dine fornemmelser. Én måde er at anvende pivot punkter som støtte- eller modstandslinjer.

Der findes næsten lige så mange definitioner af, nøjagtigt hvad et pivot punkt er, som der findes binære tradere. Definitionerne har til fælles, at pivot punktet er gennemsnittet af tre relevante priser. Den mest almindelige definition anvender medianprisen, gennemsnittet af den foregående dags højdepunkt, lavpunkt og lukkepris.

Læs mere om hvordan du bruger pivot punkter og kanallinjer neden under….

Sådan anvender du pivot punkter og kanallinjer

Logikken bag brugen af pivotpunkter som en indikator for, om en trend fortsat er intakt eller ej, er, at du for at kunne bedømme, hvorvidt den forudgående trend vil blive genoptaget eller ej, har brug for en signifikant markedsbevægelse i en given retning. Hvis markedet bevæger sig langt nok i retning af den forudgående trend, vil det sandsynligvis fortsætte med at gøre det, og trenden er intakt. Hvis det bevæger sig langt nok væk fra det forudgående højdepunkt/lavpunkt, vil det sandsynligvis være for langt væk for at kunne genoptage trenden.

For at visualisere denne teori starter du med medianpunktet for den foregående dag. Det udgør din hovedpivotlinje. Ud fra denne linje lægger du visse betydningsfulde markedsværdier til og trækker dem fra for at få flere linjer over og under den nuværende markedspris.

For at udregne den første (indre) modstandslinje, ganger du pivotpunktværdien med to og trækker lavpunktet for pivotdagen fra resultatet. Denne linje kaldes R1. For at udregne den første (indre) støttelinje, S1, ganger du pivotværdien med to og trækker højdepunktet for pivotdagen fra resultatet. På lignende vis kan du danne flere andre pivotlinjer ved hjælp af tilsvarende ligninger. I de fleste tilfælde kan din trading-software lave denne udregning for dig og indtegne alle pivolinjerne direkte på dit chart.

De fleste tradere benytter sig af syv pivotlinjer: Hovedlinjen, tre linjer over hovedlinjen og tre linjer under den. Hver linje over hovedlinjen virker som en modstand, og hver linje under den som en støtte. Når prisen gennembryder en linje, skifter den imidlertid side: Støttelinjer bliver til modstandslinjer, og modstandslinjer bliver til støttelinjer. Kort sagt er enhver pivotlinje over den nuværende markedspris en modstandslinje, og enhver pivotlinje under den virker som en støtte.

Under en sidelæns bevægelse vil de akkumulerede effekter af alle pivotlinjer kunne give dig en kraftig indikation af, hvor markedet er på vej hen. Hvis markedet ligger inden for pivotlinjerne, er det stadig indeholdt af støtte- og modstandslinjer. Det vil derfor kunne ende med at bevæge sig enten op eller ned. Så snart markedet krydser en af de yderste støttelinjer, vil alle pivotlinjerne imidlertid ligge på den ene side af markedet og skubbe det i den samme retning.

Under en sidelæns bevægelse i en trend vil denne begivenhed give dig en kraftig indikation af, hvor markedet efterfølgende vil bevæge sig hen. Hvis en downtrend har forladt alle pivotppunkterne opadtil, er den sandsynligvis forbi. De akkumulerede støttelinjer er for stærke til, at en fortsat nedtrend er sandsynlig. Hvis markedet modsat har bevæget sig gennem den laveste støttelinje i en optrend, vil optrenden sandsynligvis være forbi, selv om kanalen fortsat er intakt.

Pivot punkter og kanallinjer
Giv din vurdering