Overvurderet og undervurderet

overvurderet og undervurderetSom binær trader støder du regelmæssigt på udtrykkene overvurderet og undervurderet. Hvis du ved, hvordan du skal trade på over- eller undervurderede markeder, kan det bringe din trading op på det næste niveau og være til stor gavn for din succes.

Hvad betyder et overvurderet og undervurderet marked?

Udtrykkene overvurderet (overbought) og undervurderet (underbought) beskriver markedsforhold, der gør en forestående vending meget sandsynlig. Disse forhold opstår, når markedet har bevæget sig i samme retning gennem længere tid.

For at markedet skal stige, skal der være flere folk, der gerne vil købe end dem, der vil sælge, hvilket betyder, at der skal være et stort antal personer, der gerne vil investere i et aktiv, men endnu ikke har gjort det. Efterhånden som flere og flere af disse folk investerer, vil markedet stige, mens antallet af folk, der er villige til at investere, falder.

Efter et stykke tid vil antallet af folk, der er villige til at investere, være faldet så meget, at det bliver mindre end antallet af folk, der er villige til at sælge, hvilket vil få markedet til at vende. Alt opadrettet momentum er væk. Markedet skal gennemgå en konsolideringsperiode for at generere nyt momentum, før det kan begynde at stige igen.

Den samme proces finder sted i forbindelse med en nedadrettet markedsbevægelse: Efter markedet er faldet i et stykke tid, vil antallet af folk, der er villige til at sælge deres aktiv, være blevet for lille til at generere nok momentum til at holde bevægelsen i live. Bevægelsen vil svækkes og markedet vil til slut vende.

Hvad sker der i overvurderede og undervurderede områder?

Som vi kan konkludere ud fra disse eksempler, er der et forhold mellem afstanden, en bevægelse tilbagelægger, og sandsynligheden for, at markedet vender. For at sætte tal på dette forhold er vi nødt til at sammenligne den afstand, den igangværende bevægelse har tilbagelagt, med en målbar værdi.

Den nemmeste måde at gøre dette på er at sammenligne antallet af stigende og faldende candlesticks over de seneste perioder. En simpel udgave af denne teori postulerer, at markedet har meget lav sandsynlighed for at stige fire dage i træk. Hvis markedet er steget over de seneste tre dage, vil du vide, at du skal forvente en faldende marked i dag.

En mere sofistikeret mulighed for at bedømme, om et aktiv er overvurderet og undervurderet, er ved at anvende tekniske indikatorer som f.eks. Money Flow Index (MFI). Money flow index sammenligner ikke blot antallet af stigende og faldende perioder, det medregner også omsætningen og båndbredden for hver periode.

Først udregner MFI den typiske pris for hver periode som et gennemsnit af periodens højdepunkt, lavpunkt og lukkepris. Derefter ganges den typiske pris med periodens volumen. Og som det tredje lægger den resultaterne for alle perioder med stigende priser sammen og deler dem med summen af alle perioder med faldende priser. Resultater kaldes money ratio. Til slut konverterer MFI money ratio til en procentdel og danner MFI (MFI = 100 – (100 / (1 + money ratio))).

Når MFI når en værdi på over 80, er der flydt mange penge ind i aktivet over de seneste perioder, og aktivet anses for at være overvurderet. Når MFI når en værdi på under 20, er der flydt mange penge ud af aktivet over de seneste perioder, og aktivet regnes for at være undervurderet. I begge tilfælde er det tvivlsomt, om der er nok penge tilbage til at holde den igangværende bevægelse i live.

MFI er ikke den eneste indikator, der gør brug af overvurderede og undervurderede områder. Mange andre oscillatorer anvender overvurderede og undervurderede områder. Forskellen mellem indikatorerne er, hvordan de genererer deres værdier.

Sådan trader du på over- og undervurderede områder

Som binær trader er det vigtigt at forstå, at en over- eller undervurderet værdi ikke nødvendigvis behøver at betyde, at markedet med sikkerhed vil vende snart. I en trend kan et marked forblive i overvurderede/undervurderede områder i lang tid og fortsat bevæge sig i samme hovedretning.

Swing tradere, som investerer i optioner med kortere løbetide end trend følgere, kan bruger over-/undervurderet indikationer som et første tegn på, at den igangværende bevægelse måske er ved at svækkes, og bør bruge andre indikatorer til at bekræfte denne forudsigelse og finde det bedste tidspunkt til at gå ind på markedet.

Trend følgere bør på den anden side ikke lade sig bekymre, når markedet når en overvurderet og undervurderet værdi. I stedet bør de lede efter situationer, hvor markedet danner et nyt yderpunkt, uden at indikatoren skaber et nyt yderpunkt i det over-/undervurderede område. Sådan en udvikling er normalt tegn på, at trenden er i dybe vanskeligheder.

Overvurderet og undervurderet
5 (100%) 1 Stemme