On-balance volume

On-balance volume er en klassisk indikator, der har hjulpet trend følgere med at bestemme styrken af trends gennem mere end 50 år. Hvis du trader på trends, bør du også kende og anvende on-balance volume.

Hvad er on-balance volume?

For at udregne on-balance volume lægger du blot omsætningen (volume) for alle perioder med stigende priser sammen og trækker omsætningen for alle perioder med faldende priser fra. Resultatet plottes som en graf under det almindelige kurschart.

Det er det hele. En af fordelene ved on-balance volume er den simple udregning. Denne enkelhed hjælper tradere til at forstå betydningen af on-balance volume: Hvis markedet stiger, vil omsætningen blive lagt til on-balance volume, og hvis det falder, vil omsætningen blive trukket fra on-balance volume. Med andre ord så bør on-balance volume stige, når markedet stiger, og vice versa. On-balance volume bør spejle markedet.

I en intakt trend er det nøjagtigt, hvad der sker. Derfor vil en parallel bevægelse af on-balance volume og markedet anses for en validering af trenden. Men nogle gange vil markedet danne et nyt højdepunkt (i en optrend) eller et nyt lavpunkt (i en nedtrend), uden at on-balance volume også når et nyt højdepunkt eller lavpunkt. Det er et tegn på, at trenden er i vanskeligheder.

Hvad er der sket? I dette tilfælde blev det nye højdepunkt eller lavpunkt i markedet dannet med betydeligt mindre omsætning end det forudgående højde-/lavpunkt. On-balance volume bevægede sig derfor ikke forbi sit tidligere yderpunkt.

Den lave omsætning i forbindelse med det nye yderpunkt indikerer, at færre og færre tradere investerer i retning af trenden. I denne omgang var der stadig nok investorer tilbage til at skubbe markedet til et nyt yderpunkt, men før eller siden vil trenden komme til at mangle denne opbakning, og trenden vil være forbi.

Sådan anvender du on-balance volume til din trading

Som trend følger skal du vide, om du fortsat kan stole på en trend. On-balance volume er en af de mest populære måder af afgøre netop dette på.

I dens simpleste form kunne du f.eks. anvende on-balance volume til at blive ved med at investere i fortsættelsen af en trend, så længe on-balance volume matcher bevægelsen af markedsprisen.

De fleste tradere vælger at overvåge on-balance volume manuelt. Teoretisk set ville det også være muligt at programmere en expert advisor til Meta Trader. Det kan dog være ret svært at få maskinkode til at genkende trends, så for at programmere sådan en expert advisor vil du få brug for mere avancerede programmeringsfærdigheder, end de fleste tradere har.

Desuden kunne du bruge divergensen mellem on-balance volume og markedsbevægelsen som en indikation på en forestående vending. Du vil skulle kombinere on-balance volume med en anden indikator som f.eks. candlestick mønstre for at afgøre den præcise timing af din investering.

Begrænsninger ved on-balance volume

Vær opmærksom på, at on-balance volume har nogle iboende svagheder. Når markedet ved tidligere lejligheder bevægede sig med en relativt stor omsætning, kan on-balance volume falde, selv om den aktuelle omsætning forbliver konstant.

Eftersom on-balance volume anvender et konstant antal perioder til udregningen, vil én periode blive fjernet fra grundlaget for hver periode, der går, og én ny periode vil indgå. Hvis markedet bevægede sig i samme retning i begge perioder, vil on-balance volume bevæge sig længere ud mod sine yderpunkter.

Med andre ord sammenligner on-balance volume i det tilfælde blot to perioders omsætning. Hvis omsætningen i den nye periode er højere, vil on-balance volume bevæge sig i samme retning som begge perioder, og hvis omsætningen i den gamle periode var højest, vil on-balance volume bevæge sig i den modsatte retning.

Hvis du baserer en trading-beslutning på sådan en tilfældig begivenhed, kan det få alvorlige konsekvenser. For at undgå dette problem har tradere fundet på nyere omsætningsbaserede indikatorer. Det mest fremtrædende eksempel på disse avancerede og mere pålidelige indikatorer er money flow index (MFI).

On-balance volume
Giv din vurdering