Momentum

Momentum er en teknisk indikator, der meget tidligt kan hjælpe dig med at få øje på forestående ændringer i prisens retning. For enhver trader med en trend-baseret tilgang til trading kan momentum være et effektivt redskab til at opnå succes.

Momentum er en af de mest grundlæggende anvendelser af en oscillator. For at udregne den hastighed, hvormed en pris ændrer sig over et givet tidsrum, trækker momentum-oscillatoren simpelthen lukkeprisen for den første periode fra lukkeprisen for den sidste periode. Resultatet, det være sig positivt eller negativt, plottes på begge sider af indikatorens nullinje og danner en kurve.

Hvis den sidste lukkepris er højere end lukkeprisen for den første periode, vil momentum-oscillatoren generere en positiv værdi og vice versa.

Hvor mange perioder, du vil anvende, afhænger helt og holdent af dine personlige præferencer og din trading-strategi. Almindeligvis anvendes momentum-oscillatoren over en tidsramme på 10 perioder. Hvis du vælger en kortere tidsramme, vil den derved opståede oscillator-kurve være mere volatil og reagere hurtigere på prisændringer. En længere tidsramme vil generere en mere glat kurve, der reagerer langsommere på prisændringer.

Sådan læser du momentum til brug for binære optioner

Analysen af prisændringen over en given tidsperiode giver traderen et første signal om, hvor hurtigt priserne stiger eller falder.

Hvis momentum-linjen:

  • er over nullinjen, er en optrend aktiv hen over den definerede tidsperiode.
  • stiger, har bevægelsen tiltagende momentum.
  • flader ud, stiger priserne med samme hastighed som før.
  • begynder at falde, stiger priserne langsommere end i de foregående perioder, og de mister momentum.
  • er under nul, er rollerne byttet om, og en nedtrend er aktiv. Jo længere linjen falder under nul, jo mere momentum har nedtrenden.
  • begynder at stige igen, falder momentum for den nedadgående bevægelse.

Med andre ord: Momentum måler, om den igangværende prisændring accelererer elle decelererer. Det kan måske ved en første betragtning virke som en banalitet, men momentum-oscillatoren kan forudsige forestående ændringer i prisretningen tidligere end de fleste andre indikatorer.

Momentum-indikatoren er skruet sådan sammen, at dens kurve er forud for prisbevægelserne. Mens priserne i en aftagende optrend vil blive ved med at stige, vil momentum-kurven, der måler hastigheden af prisændringerne, detektere de første tegn på svækkelsen af trenden og begynde at falde. Når priserne begynder at flade ud, vil momentum allerede være begyndt at bevæge sig i den modsatte retning.

Sådan trader du på momentum med binære optioner

Når de aktuelle priser ligger på samme niveau, som de gjorde i begyndelsen af den tidsperiode, der anvendes til udregning af momentum, vil momentum have værdien 0. Den retning, hvori momentum krydser nullinjen, kan anvendes til at generere trading-signaler.

  • Hvis momentum krydser nullinjen fra bunden mod toppen, indikerer det stigende priser.
  • Hvis momentym krydser nullinjen fra toppen mod bunden, indikerer det faldende priser.

Du kan trade på disse forudsigelser med binære optioner.

For at trade på momentum med succes skal du sørge for at anvende optioner med en passende løbetid for tidsrammen på dit chart og antallet af perioder, der er brugt til at udregne momentum. Eftersom momentum indikerer en generel prisretning, kan den godt krydse nullinjen under en kortvarig vending i modsat retning af det genererede signal. Hvis du vælger for kort en løbetid, vil det føre til, at du taber handlen. Du skal derfor sørge for at give priserne nok tid til at udvikle den forudsete bevægelse.

Momentum
Giv din vurdering