Målpris for touch optioner

Den mest indbringende metode til at trade binære optioner er touch optioner. For at vinde en touch option med et højt afkast skal du forudsige, om markedet kan nå touch optionens målpris. Denne artikel viser dig, hvordan du gør det.

Kan din touch option nå målprisen?

Touch optioner genererer det højeste afkast af alle binære optionstyper. Det er en indbringende optionstype, som de fleste tradere gerne vil handle med. Desværre undgår de fleste tradere touch optioner. High/low optioner er stadig den mest populære optionstype, selv om de genererer meget lavere afkast.

Med high/low optioner kan du få et afkast på ca. 85% af din investerede kapital, mens du med en touch option kan få et afkast på op til 500%. Ved første blik virker modviljen mod touch optioner overraskende. High/low optioner og touch optioner fordrer begge, at du forudsiger, hvilken retning markedet vil bevæge sig i. Den eneste forskel er, at touch optioner også kræver, at du forudsiger, om markedet vil bevæge sig forbi en målpris eller ej.

Målprisen lader til at være problemet. Tilsyneladende er der mange binære tradere, der ikke kan forudsige, hvor langt markedet vil bevæge sig i løbet af et givet tidsrum. I stedet for at lære, hvordan de laver denne forudsigelse, holder de sig tåbeligt nok til de langt mindre indbringende high/low optioner. Det er rystende! Det er ikke alt for svært at forudsige, om markedet kan nå en touch options målpris. Du skal blot gøre følgende:

1) Indhent dine data

For at vide, om markedet kan nå en touch options målpris, skal du lave en simpel udregning. Alle de data, du skal anvende til den, er nemt tilgængelige:

  • Afstanden fra markedsprisen til målprisen.
  • Løbetiden på din binære option.
  • Den nuværende værdi af average true range (ATR).

2) Udregn, hvor lang tid det vil tage for markedet at nå målprisen

Nu, hvor du har indsamlet alle dine data, skal du blot udføre to simple udregninger. Den første af dem er at forudsige, hvor lang tid det vil tage for markedet at nå målprisen på din touch option. Det er her, vi har brug for værdien af ATR. ATR udregner average trading range (det gennemsnitlige handelsinterval) for en enkelt periode i den seneste tid. Det betyder, at ATR vil fortælle dig, hvor langt markedet gennemsnitligt har bevæget sig over en enkelt periode.

Eftersom du opererer over meget korte tidsrammer med binære optioner, er det usandsynligt, at markedssituationen vil have ændret sig grundlæggende i løbet af de seneste få perioder. Det er derfor en fornuftig antagelse, at ATR-værdien indikerer, hvor langt markedet kan bevæge sig i løbet af én periode i den nærmeste fremtid.

Når du overvejer, om du skal investere i en touch option, har du allerede forudsagt, at markedet vil bevæge sig i en bestemt retning. Hvis din forudsigelse er korrekt, vil de næste få perioder alle pege i den samme retning. Det sætter dig i stand til at forudsige, hvor lang tid markedet vil være om at nå din touch options målpris. Du deler blot afstanden fra den nuværende markedspris til målprisen med ATR-værdien. Så ved du, hvor mange perioder markedet sandsynligvis vil være om at nå målprisen.

3) Udregn, hvor lang tid det vil tage for din option at udløber

Herefter følger den simpleste del af udregningen: For at finde ud af, hvor mange perioder din touch option vil være om at udløber, deler du blot løbetiden på din touch option med tidsrammen på dit chart. Hvis din touch option har en løbetid på 30 minutter, og du trader på et 10-minutters chart, ved du, at markedet vil danne tre candlesticks, før din option udløber.

4) Sammenlign værdierne fra punkt 2 og 3

Det eneste du skal gøre for at finde ud af, om markedet kan nå målprisen eller ej, er at sammenligne værdierne fra punkt 2 og 3. Hvis markedet når målprisen, før din touch option udløber, er investering i touch optionen en god beslutning. Hvis markedet først når målprisen efter udløbet af optionen, bør du holde dig væk fra touch optionen. Hvis den bliver udført korrekt, kan denne beslutningsproces nemt fordoble dit udbytte af binære optioner.

Målpris for touch optioner
Giv din vurdering