Målpris for boundary optioner

Boundary optioner er en yderst indbringende type binær option, der kan hjælpe dig til at tjene mange penge på kort tid. Desværre er der mange tradere, der skyr boundary optioner, fordi de ikke føler sig sikre på, at de kan forudsige, om markedet vil nå målprisen. Denne artikel viser dig, hvordan du kan lave denne forudsigelse og sætte dig selv i stand til at tjene penge på boundary optioner.

Hvad er målprisen for en boundary option?

En boundary option har to målpriser: Én målpris over den nuværende markedspris og én målpris under den nuværende markedspris. For at vinde din binære option skal markedet nå én af målpriserne. Det er ligegyldigt, hvilke målpris, markedet når, og markedet behøver ikke at nå begge målpriser. For at investere i en boundary option behøver du ikke at forudsige, hvilken retning markedet vil bevæge sig i. Du behøver kun at forudsige, om markedet vil bevæge sig ud over den korridor, som de to målpriser danner, eller ej.

Udtrykt på en anden måde, så kan det grundlæggende spørgsmål bag en boundary option lyde noget i denne retning: Vil markedet over et givet tidsrum, bevæge sig mere end x procent fra den nuværende markedspris eller ej? Dette er et fundamentalt anderledes, og for de fleste tradere nemmere, spørgsmål at besvare, end det spørgsmål,  high/low optioner og touch optioner fremsætter.

I stedet for at anvende flere indikatorer, teknikker og systemer, kan du forenkle din beslutningsproces til nogle få udregninger baseret på let tilgængelige oplysninger og en enkelt indikator.

Kan markedet nå én af målpriserne?

Som trader skal du afgøre, om markedet realistisk set kan nå én af boundary optionens to målpriser eller ej. Den første del af spørsmålet er nemt at besvare: Lige som for touch optioner kan du bruge tekniske indikatorer som f.eks. average true range (ATR) til at bedømme, hvor langt markedet kan bevæge sig over et givet tidsrum. ATR udregner, hvor langt markedet i gennemsnit har bevæget sig i løbet af en enkelt periode i den seneste tid. Eftersom du kender din binære options løbetid, kan du nemt anslå den maksimalt mulige bevægelse, indtil din boundary option udløber.

Nu ved du imidlertid kun, hvor langt markedet kan bevæge sig over en given tidsperiode, hvis alle perioderne peger i den samme retning. Med touch optioner er dette en temmelig sandsynlig antagelse, specielt hvis du holder løbetiden kort: Du investerer kun i en touch option, når du forventer, at markedet bevæger sig i en bestemt retning.

Hvis du var i stand til at forudsige markedets retning, når du investerer i en boundary option, vil der imidlertid ikke være nogen grund til at investere i en boundary option. Du kunne blot investere i en touch option og nyde godt af det højere afkast. Du vil derfor sandsynligvis kun investere i en boundary option, når du er usikker på, i hvilken retning markedet vil bevæge sig. Dette fører os til det næste, mere problematiske, skridt, hvor vi skal afgøre, om markedet kan nå målprisen: At finde ud af, hvor meget du skal justere den forventede maksimale bevægelser baseret på ATR.

Justering af den forventede maksimale bevægelse

I nogle situationer vil du finde, at den forventede maksimale bevægelse bør overstige forudsigelsen, som ATR-værdien tilsiger. Når en virksomhed offentliggør en ny rapport eller et nyt regnskab, er det f.eks. ofte svært at vide, om nyheden vil være god eller dårlig. Det eneste, du ved, er, at nyheden sandsynligvis vi have en signifikant indvirkning på markedet: Gode nyheder vil skubbe markedet væsentligt opad. Dårlige nyheder vil trække markedet væsentligt nedad.

Dette scenarie er perfekt til en boundary option. Eftersom du forventer en stor bevægelse, kan du acceptere målpriser længere væk fra den nuværende markedspris, end ATR-værdiens forventede maksimale bevægelse ville tilsige. For at følge en bestemt trading-strategi bør du begynde at bruge en faktor, som f.eks. 1,5, til at udregne den maksimale afstand mellem målprisen og markedsprisen, du er villig til at acceptere.

Nogle gange vil markedet også være inde i en sidelæns bevægelse. I det tilfælde vil du skulle gøre det samme, blot med modsat fortegn: Du skal formindske den forventede maksimale bevægelse. Når markedet er inde i en sidelæns bevægelse, vil det skifte mellem stigende og faldende perioder i tilsyneladende tilfældig rækkefølge. Det ville derfor være tåbeligt at forvente, at alle perioderne i en bevægelse peger i den samme retning.

På samme måde som i den situation, hvor du forventer en kraftig bevægelse, bør du anvende en faktor til at justere den forventede maksimale bevægelser til den aktuelle markedssituation. I dette tilfælde bør du imidlertid formindske den forventede maksimale bevægelse. Mange tradere anvender en faktor på 0,5. I så fald kan du altid investere i en boundary option, når boundary optionens målpris er blot halvt så langt fra den nuværende markedspris som den på basis af ATR forventede maksimale bevægelse.

Målpris for boundary optioner
Giv din vurdering