Leading indikatorer

leading indikatorerTeknisk analyse benytter sig af mange indikatorer til at forudsige fremtidige markedsbevægelser. For at få mening ud af dette væld af indikatorer er traderne nødt til at klassificere dem. En af de mest populære metoder til at klassificere tekniske indikatorer er at opdele dem i lagging og leading indikatorer.

Prominente eksempler på lagging indikatorer er glidende gennemsnit og Bollinger bånd. Lagging indikatorer følger markedets bevægelser, hvilket betyder, at de indikerer en bevægelse, efter den har fundet sted. Denne type indikator er uundværligt for en række trading strategier, særligt for trend-følgere, men mange trader af binære optioner arbejder med så korte løbetider, at de blive nødt til at sætte mere af deres lid til en anden type indikatorer: Leading indikatorer.

Leading indikatorer foregriber markesbevægelserne. To af de mest populære leading indikatorer er relative strength index (RSI) og den stokastiske oscillator. Leading indikatorer virker særligt godt under perioder med sidelæns markedsbevægelse uden trends. Det skyldes, at mange leading indikatorer er oscillatorer.

Oscillatorer genererer mange trading-signaler. I en trend er den mindste andel af disse signaler i retning af hovedtrenden. Størstedelen er derimod i den modsatte retning af trenden. Med mindre du anvender en skræddersyet strategi til denne type signal, vil disse signaler sandsynligvis resultere i tabte handler.

I forbindelse med en sidelæns bevægelse er lagging indikatorer imidlertid stort set ubrugelige. Eftersom markedet ikke har nogen klar retning, vil de tilfældigt indikere nu det ene, nu det andet, men ingen af disse indikationer kan bruges til at lave gyldige forudsigelser om fremtidige markedsbevægelser.

Det er i denne situation, leading indikatorer trives. Oscillatorer kan benytte sig af deres over- og undervurderede områder til at forudsige, hvor markedet vil vende i begge retninger. Med denne type indikator kan du finde gode trading-muligheder og blive ved med at tjene penge i en markedssituation, hvor andre indikatorer slår fejl.

Sådan anvender du leading indikatorer

For nemmere at kunne tjene penge på leading indikatorer kan du følge disse tre enkle trin:

1) Bedøm markedssituationen

For at vide, om leading indikatorer er den rette type indikator at anvende, er du først nødt til at bedømme den nuværende markedssituation. Er markedet inde i en trend, eller er det inde i en sidelæns bevægelse uden trends?

2) Sørg for at vælge den rigtige type indikatorer

Afhængigt af din diagnose bør du sætte mere af din lid til lagging indikatorer i et marked med trends og mere af din lid til leading indikatorer i markeder uden trends. Hvis du udelukkende forlader dig på den forkerte type indikator, vil du tabe de fleste af dine handler og miste de fleste af dine penge i processen. For at undgå at miste penge i markeder med trends, skal du finde en måde at tilpasse din leading indikator på.

3) Tilpas din indikator til dens omgivelser

Hvis du planlægger at anvende en indikator under markedssituationer, som den ikke passer perfekt til, skal du sørge for at kompensere for indikatorens svaghed. Det kan du enten gøre manuelt ved blot at ignorere signaler, der ikke passer til markedssituationen, eller automatisk ved at anvende en anden indikator, der eliminerer en del af signalerne.

Hvis du benytter dig af en oscillator i forbindelse med en markedsperiode med trends, kunne du f.eks. anvende et langsigtet glidende gennemsnit for at afgøre, om markedet bevæger sig op eller ned. Hvis det glidende gennemsnit peger opad, ignorerer du alle short signaler fra oscillatoren. Hvis det glidende gennemsnit peger nedad, ignorerer du alle long signals genereret af oscillatoren.

Kompensation for ulemperne ved lagging indikatorer i perioder uden trends er derimod noget sværere. Leading indikatorer kan ikke hjælpe dig med det. En mulig tilgang er at anvende de tre glidende gennemsnits krydsningsteknik, der eliminerer mange af de falske signaler, der dannes af de to glidende gennemsnits krydsningsteknik.

Leading indikatorer
Giv din vurdering