Lagging indikatorer

Lagging indikatorer er det mest uundværlige redskab til at opnå succes for trend følgende binære tradere. Denne artikel forklarer, hvad lagging indikatorer er, og hvordan du anvender dem.

Hvad er lagging indikatorer?

For at forstå forskellen mellem leading og lagging indikatorer må vi starte fra begyndelsen og forklare, hvorfor der overhovedet er et behov for at skelne mellem leading og lagging indikatorer:

Der findes to forskellige typer indikatorer: Indikatorer, der går forud for (leader) markedet, og indikatorer, der følger efter (lagger i forhold til) markedet. Leading indikatorer forsøger at forudsige, hvilken begivenhed der vil finde sted. De fleste oscillatorer er for eksempel leading indikatorer: De aggregerer data for at bedømme styrken af den igangværende bevægelse. Hvis den igangværende bevægelse svækkes, vil de gøre dig opmærksom på det, så du kan søge efter yderligere tegn og investere i vendingen, når den optræder. Lagging indikatorer vil modsat fortælle dig, hvad der allerede er sket. Et glidende gennemsnit ændrer f.eks. retning, efter markedet er vendt.

Når du bliver trader, skal du vælge, om du vil følge trends eller trade på swings. Afhængigt af, om du har valgt at blive swing trader eller trend følger, bør du forlade dig på forskellige indikatorer. Swing tradere sætter det meste af deres lid til leading indikatorer og anvender kun lagging indikatorer til at eliminere signaler, der går mod Lagging indikatorerhovedtrendretningen, hvis de overhovedet bruger dem.

Trend følgere bruger til gengæld sjældent leading indikatorer. Trend følgere forsøger at indfange en trend i dens helhed. Leading-indikatorer er derimod mest oscillatorer, der danner et nyt signal for hvert udsving. For trend følgere betyder det, at de genererer for mange signaler, uden at de er ledsaget af signifikante ændringer i markedsstemningen. Trend følgere har brug for færre signaler, der indikerer mere væsentlige ændringer i markedsstemningen. Den perfekte måde at få disse signaler på er ved at anvende lagging indikatorer som f.eks. glidende gennemsnit.

Sådan anvender du lagging indikatorer til din trading

Ved at anvende lagging indikatorer baseret på et mellemhøjt til højt antal perioder, kan en trend følger lodde den overordnede markedsstemning. En trader, der benytter sig af glidende gennemsnit baseret på 20 eller (over længere tidsrammer) endda 50 perioder, kan f.eks. nemt afgøre den overordnede markedsstemning: Hvis det glidende gennemsnit peger opad, er markedet inde i en optrend og hvis det glidende gennemsnit peger nedad, er markedet inde i en nedtrend.

På grundlag af denne indikation kunne en trader f.eks. investere i en high option, hver gang det glidende gennemsnit vender fra nedadgående til opadgående retning, og i en low option, hver gang det glidende gennemsnit vender fra opadgående til nedadgående retning.

Dette eksempel viser styrken og svagheden ved lagging indikatorer: I perioder med trends er de perfekte til at finde ud af, hvor markedet er på vej hen. Hvis du har planer om at lave et automatiseret trading-program i Meta Trader, er det eneste, du har brug for, hvis du vil følge en trend, et simpelt glidende gennemsnit baseret på et mellemhøjt til højt antal perioder.

Under perioder med sidelæns bevægelser vil lagging indikatorer imidlertid være mindre brugbare. Hvis markedet skifter tilfældigt mellem op- og nedgang, er det blot et et spørgsmål om tid, før lagging indikatorer følger trop.

Tænk igen på et glidende gennemsnit. Idet markedet bevæger sig omkring det samme prisniveau i et stykke tid, vil det glidende gennemsnit lidt efter lidt nærme sig den nuværende markedspris. Så snart det når markedsprisen, vil hvert eneste tilfældigt udsving opad også få det glidende gennemsnit til at vende opad. Nogle få perioder senere vil markedet tilfældigt svinge nedad igen og ligeledes trække det glidende gennemsnit nedad.

I det scenarie vil det glidende gennemsnit generere mange signaler, men der er ingen af dem, der rent faktisk vil resultere i en trend. Det betyder, at din chance for at vinde en binær option ud fra disse signaler er lille.

For at kunne trade på lagging signaler med succes, er du nødt til at filtrere dem. Du kan enten anvende en anden indikator til at validere din hovedindikators signaler (f.eks. med de tre glidende gennemsnits krydsningsteknik) eller validere signalerne manuelt: Hvis markedet er inde i en trend, følger du indikatoren, og hvis markedet ikke er inde i en trend, ignorerer du indikatoren.

Lagging indikatorer
Giv din vurdering