Korte tidsrammer

Trading over korte tidsrammer kan generere større profit end nogen anden strategi til trading med binære optioner. De fleste strategier virker imidlertid ikke over korte tidsrammer. Denne artikel viser dig, hvordan du med held kan trade over korte tidsrammer.

Unikke egenskaber ved korte tidsrammer

Korte tidsrammer har nogle helt unikke egenskaber som mange almindelige strategier passer dårligt sammen med. For at få held med at trade over korte tidsrammer, skal du sikre dig, at din strategi kan håndtere korte tidsrammer, tilpasse din strategi eller anvende en specialiseret strategi.

Generelt set er det mest udfordrende aspekt ved de korte tidsrammer, at markeder bevæger sig mere uregelmæssigt. Markedet ændrer ofte og hurtigt kurs. Mange strategier reagerer for langsomt til dette dynamiske miljø, hvorfor de vil gå glip af gode bevægelser og danne falske signaler.

Der findes en række måder, hvorpå du kan sikre, at din strategi passer godt til korte tidsrammer:

1) Brug leading indikatorer

Leading indikatorer som f.eks. oscillatorer forudsiger markedsbevægelserne, før de opstår. Denne type indikatorer forsøger at finde svækkelser i bevægelserne og forudsige, hvornår markedet vil vende. Over korte tidsrammer, når markedet bevæger sig mere uregelmæssigt og vender langt oftere end over længere tidsrammer, er leading indikatorer perfekte til at foregribe markedets næste bevægelse. For at sikre, at din strategi vil virke godt i kortfristede miljøer, bør du bruge leading indikatorer.

Lagging indikatorer giver på den anden side indikationer om markedsbevægelser, der allerede har fundet sted. I et markedsmiljø med langsommere bevægelser er de perfekte til at detektere trends. Over korte tidsrammer ændrer markedet imidlertid retning så ofte og så hurtigt, at lagging indikatorer reagerer for langsomt. De vil altid være et skridt bagefter markedet og generere for mange falske signaler.

Hvis du anvender en strategi, der er baseret på lagging indikatorer, bør du derfor kun trade over længere tidsrammer. Hvis du vil trade over korte tidsrammer, vil du skulle tilpasse din strategi.

2) Brug candlestick mønstre

Candlestick mønstre er et godt redskab til at forudsige fremtidige markedsbevægelser i de korte tidsrammers dynamiske miljø. Særligt simple candlestick mønstre vil skabe mange indbringende trading-muligheder. Simple candlestick mønstre indeholder kun få candlesticks, ofte kun en enkelt. Deres simple natur gør, at de kan opstå i selv det mest uregelmæssige miljø.

Fordi de kun består af en enkelt eller nogle få candlesticks, kan simple candlestick mønstre kun forudsige den umiddelbart forestående fremtid. Eftersom mere langsigtede forudsigelser under alle omstændigheder er næsten umulige at lave ud fra korte tidsrammer, er det dog ikke nogen ulempe. Led efter simple candlestick mønstre og investér hurtigt i den forudsigelse, de underbygger. Så længe du holder løbetiden kort (se pkt. 3), har du en god chance for at vinde en sådan investering.

3) Brug en kort løbetid

For at kunne trade med held over de korte tidsrammer, skal du holde løbetiden kort. På grund af det uregelmæssige, dynamiske markedsmiljø over korte tidsrammer, vil dine forudsigelser kun være gyldige i kort tid. Ved at anvende en kort løbetid sikrer du dig, at din binære option udløber, mens den bevægelse, du forudsagde, fortsat er i vigør, og at den ikke allerede er overstået.

Husk: Grunden til, at du ikke skal holde løbetiden for kort, er, at du ikke vil have kortvarige, tilfældige markedsbevægelser til at ødelægge en handel for dig, selv om din overordnede forudsigelse var korrekt. Over kortere tidsrammer trader du imidlertid netop på disse kortvarige, tilfældige markedsbevægelser. Der er derfor ikke nogen kortere løbetid tilbage, som du skal holde dig fra.

Så snart du ved, at markedet vil bevæge sig i en bestemt retning, investerer du i den retning. Hold løbetiden kort, indkassér din profit, og forlad markedet, før det vender i den modsatte retning.

Korte tidsrammer
Giv din vurdering