Hvorfor er kanallinjer parallelle?

Kanaler en en mere sofistikeret tilgang til at forudsige, hvor langt en trend vil bevæge sig, end simple trend linjer er. Kort sagt består kanallinjer ikke kun af én trend linje, men af to parallelle linjer. Én linje er den konventionelle trend linje, der afgrænser opadgående trends nedadtil og nedadgående trends opadtil. Den anden linje er en linje, der er parallel med trend linjen, og som afgrænser trenden til den modsatte side af trend linjen.

For de fleste tradere er dette koncept nemt at forstå. Det har nogle åbenlyse fordele, og det muliggør nemmere og mere træfsikre forudsigelser. Der er dog nogle tradere, der har det svært med idéen om, at kanallinjerne skal være parallelle. De stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor den linje, der afgrænser trenden opadtil, og den linje, der afgrænser den nedadtil, skal være parallelle, og hvilken lov der kan garantere dem, at det altid vil være tilfældet.

Mulige forklaringer på kanallinjer

Desværre findes der ikke nogen sådan lov. Faktisk findes der ingen sikker forklaring på, hvorfor højdepunkter og lavpunkter i en trend optræder på parallelle linjer. Der findes dog nogle forsøg på en forklaring:

1) Tradingens underlag

Når trading-intervallet og omsætningen er stabile, er en velordnet kanal med parallelle sider. Markedet vil bevæge sig op og ned i samme tidsrum og med samme hastighed for hvert udsving, hvilket kun kan resultere i parallelle kanallinjer. Kort sagt antager denne forklaring, at hvis 2 plus 2 en gang har givet 4, vil det blive ved med at give 4, indtil den grundlæggende ligning ændrer sig. Det betyder, at trenden vil bevæge sig inden for velordnede, parallelle linjer, indtil en signifikant begivenhed ændrer trenden og skaber nye parallelle linjer.

2) Cyklusser

Nogle tradere mener, at alle markedsbevægelser er resultatet af evigt tilbagevendende markedscyklusser. De indrømmer dog også, at der er for mange cyklusser til, at man kan forudsige, hvilken af dem der vil påvirke markedet i den nærmeste fremtid. Trends er i deres optik også blot et resultat af cyklusser. Hvis det er sandt, dannes kanallinjerne i en trend af de samme cyklusser igen og igen og må derfor nødvendigvis være parallelle. De vil forblive parallelle, indtil en anden cyklus påvirker markedet og danner en ny trend.

3) En psykologisk forklaring

Den tredje forklaring anvender en psykologisk tilgang. For at vide, om markedet vil bevæge sig op eller ned, skal traderne opdele markedet i høje og lave priser. Meget lig konsekvensen af en oscillator sætter de derfor en øvre grænse, som de ikke vil investere i et aktiv over, og en nedre grænse, som de ikke vil sælge et aktiv under. Efter prisen har bevæget sig i et stykke tid, vil traderne automatisk føle, at markedet har bevæget sig for langt i en given retning, hvorfor de vil holde op med at sælge/købe, og markedet vil vende.

Ifølge denne forklaring er hvert udsving begrænset af tradernes fornemmelser for høje og lave priser. Disse fornemmelser kan selvfølgelig ændre sig, men ændringerne tager tid. Eftersom tradernes fleksibilitet forbliver konstant, vil højdepunkter og lavpunkter stige eller falde med en fast hastighed, hvilket skaber parallelle trend linjer.

Hvilken forklaring er så rigtig?

Desværre findes der ikke nogen måde at finde ud af på, hvilken forklaring der er den rigtige. Men det betyder på den anden side heldigvis ikke noget. Det, der betyder noget, er, at kanallinjerne næsten altid er parallelle, og at der findes flere forskellige forklaringer på hvorfor – som måske alle er korrekte. Husk altid den grundlæggende antagelse i teknisk analyse: Hvis du ved, hvad der vil ske, behøver du ikke at vide hvorfor.

Ikke desto mindre bør du være opmærksom, når du anvender kanaler til trends. Trends tiltager og aftager hele tiden i momentum, hvorfor kanaler måske ikke vil være pålidelige i særlig lang tid og ofte ændre vinkel. Dygtige tradere forsøger ikke at få markedet til at passe ind i en bestemt kanal, de sørger for, at deres kanaler stemmer overens med markedsrealiteterne.

Hvorfor er kanallinjer parallelle?
5 (100%) 1 Stemme