Handelsinterval vs. True Range

Hvis du anvender handelsintervallet som en indikation på fremtidige prisbevægelser, vil et skift til average true range hjælpe dig meget med at lave mere træfsikre forudsigelser, vinde flere af dine handler og tjene flere penge.

Hvad er forskellen mellem handelsintervallet og true range?

Som en opmærksom teknisk analyse-studerende har du sikker hørt udtrykket average true range allerede. På den anden side er du sikkert også stødt på mange koncepter, der fokuserede på handelsintervallet, uden at “true” indgik i navnet. Det afføder selvfølgelig spørgsmålet om, hvordan disse to koncepter afviger fra hinanden, og hvilket der er mest velegnet til hvilken trading-tilgang. For at besvare disse spørgsmål vil artiklen forklare handelsintervalskonceptet og sammenligne dette med konceptet average true range.

Handelsintervallet er en af de tidligste indikatorer, som mange tradere anvender til at identificere styrkelse eller svækkelse af en bevægelse og til at bestemme, hvor meget momentum en trend har tilovers. Kort forklaret er handelsintervallet spændet mellem en periodes højdepunkt og dens lavpunkt.

Hvis handelsintervallet bliver bredere, og lukkeprisen ikke bevæger sig for langt væk fra periodens yderpunkt, regnes bevægelsen generelt for at være blevet stærkere. Hvis handelsintervallet bliver snævrere, er bevægelsen svækket. Enkelheden i denne regel virker måske så tiltalende på dig, at du ikke forstår, hvad grunden skulle være til at modificere handelsintervalreglen for et generere en true range. For at forstå hvorfor dette behov er velunderbygget kan du tænke på en af de meste signifikante markedsindikationer, som det almindelige handelsinterval slet ikke tager højde for: Gaps.

Eftersom enhver handelsintervalbaseret udregning udelukkende fokuserer på afstanden mellem en periodes højdepunkt og lavpunkt, sidder den gaps, og dermed en til tider signifikant del af markedets samlede bevægelse, overhørig. For at inkorporere gaps i udregningen har tradere fundet på true range-konceptet.

I stedet for at måle forskellen mellem højdepunktet og lavpunktet i den indeværende periode måler true range forskellen mellem lukkeprisen for sidste periode og højdepunktet i den nuværende periode efter et opadgående gap, og forskellen mellem lukkeprisen på den sidste periode og lavpunktet for den nuværende periode efter et nedadgående gap.

Grunden til, at målingen finder sted på denne måde, er, at intervalmålinger som regel er ligeglade med, hvordan prisen bevægede sig. Derfor gør det ikke nogen forskel, om markedet bevægede sig over et vist interval med åbningsprisen, eller om det tilbagelagde den samme afstand i løbet af perioden. Den eneste vigtige måling er den samlede prisbevægelse i løbet af perioden, og den starter lige efter lukningen af den foregående periode.

Sådan trader du på true range

Du kan fortolke true range på samme måde, som du fortolker det almindelige handelsinterval: Foranderlige handelsintervaller indikerer ændrede markedsforhold, hvilket giver dig forvarsler om investeringsmuligheder. Et stadigt bredere interval indikerer en styrket bevægelse, mens et stadigt snævrere interval indikerer en svækket bevægelse.

Forskellen mellem de to koncepter er imidlertid, at true range er langt mere eksakt matematisk. Du bør derfor hovedsageligt bruge det almindelige handelsinterval, når du analyserer markedsbevægelserne visuelt eller på farten. Det er ikke så præcist som true range, men det vil hjælpe dig meget med at træffe hurtige beslutninger. Som binær trader med fokus på kortsigtede prisbevægelser, vil du alligevel ikke støde på gaps særligt ofte.

Når du derimod anvender et mekanisk trading system, laver detaljerede udregninger eller benytter dig af tekniske indikatorer bør du i stedet bruge true range. På denne måde kan du generere mere træfsikre resultater end ved at bruge det almindelige handelsinterval.

Handelsinterval vs. True Range
Giv din vurdering