Gap typer

Enhver trader, der anvender gap strategien, skal finde gaps på markedet. Gaps kan forekomme som reaktion på flere forskellige begivenheder.

Forskellige gap typer vil opføre sig forskelligt, og du skal derfor trade forskelligt på dem.

Common gap

Common gaps er resultatet af rene og skære tilfældigheder. De betyder ikke noget og bør ignoreres af alle tradere. Common gaps kan hverken standse eller skabe en trend.

Common gaps er en gap type, der specielt opstår på tidspunkter og for aktiver med lav likviditet, når kun nogle få tradere er til stede på markedet. Hvis der foregår meget få handler, kan nogle få afvigende værdier manipulere prisen betydeligt og skabe et gap.

For at identificere common gaps skal du lægge mærke til handelsomsætningen i den periode, hvor de opstod. Hvis et gap opstod i en periode med relativ lav omsætning, er der en god chance for, at gappet er et common gap, resultatet af en tilfældighed.

Jo mere omsætning gap-perioden omfattede, jo mere signifikant er gappet. For nogle sjældent handlede aktiver betyder denne regel, at du sjældent, om nogensinde, kan stole på et gap.

Hvis du finder et common gap på markedet, skal du bare ignorere det og fortsætte med din tekniske analyse, som om der ikke havde været noget gap overhovedet.

Læs mere under tabellen…

De 5 bedste binære brokere

Broker 
Demo
Signaler
Læs mere
 
5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
24option-logo_36x2005 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
iqoptions_logo_200x365 stjerner
Ja
Nej
AnmeldelseÅbn gratis konto
4,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto
Porter-Finance-logo-200x364,5 stjerner
Ja
Ja
AnmeldelseÅbn gratis konto

Breakaway gaps

Breakaway gaps opstår normalt som en reaktion på nyheder om et aktiv. Markedet var måske inde i en langsom trend eller en sidelæns bevægelse, men idet vigtige nyheder rammer markedet, forårsager de et breakaway gap, der ændrer hele chartet betydeligt og starter en ny trend næsten hver gang.

Et opadrettet breakaway gap vil sandsynligvis skabe en optrend; et nedadrettet breakaway gap vil sandsynligvis skabe en nedtrend.

For at identificere et breakaway gap, skal du lægge mærke til disse kendetegn:

1) Størrelse: Et breakaway er mindst lige så stort som det gennemsnitlige handelsinterval for aktivet. Hvis du ønsker at automatisere din gap trading eller leder efter en klart defineret regel, kan du anvende momentum-indikatorer som f.eks. average true range.

Hvis gappet er større end værdien af average true range, kan du trade på det som et breakaway gap. Hvis ikke det er det, kan du ignorere det. Denne regel er selvfølgelig kun et forslag, og du vil måske vælge at anvende en faktor for værdien af average true range for at tilpasse den til din trading strategi. Under alle omstændigheder skal du sikre dig, at gappet er tilstrækkeligt stort til at kvalificere som et breakaway gap.

2. Markedssituation: Breakaway gaps antænder typisk et marked, der hidtil har været langsomt. Du skal derfor kun kigge efter breakaway gaps på tidspunkter, hvor de igangværende trends er langsomme, eller der er sidelæns bevægelse.

Runaway gap

Et runaway gap ligner meget et breakout gap. Et runaway gap optræder imidlertid ikke, når markedet er inde i en rolig periode,  men når markedet allerede er inde i en trend.

Store nyheder rammer så markedet og bekræfter den allerede eksisterende trend. Runaway gaps kan føre til et pullback ikke ulig det, man kan se efter et breakout.

De bekræfter dog den eksisterende trend, og som trend-følger eller swing-trader kan du bruge denne oplysning til at erkende, at den igangværende trend og bevægelse fortsat er stærk.

Exhaustion gaps

Exhaustion gaps er det modsatte af runaway gaps. Efter markedet har bevæget sig kraftigt i et godt stykke tid, har den begivenhed, der antændte den bevægelse, mistet sin betydning, og markedet begynder at sagtne farten.

Exhaustion gaps kendetegnes ved et gap i retning af den forudgående bevægelse, mens handelsomsætningen er lav.

Typisk optræder disse gaps, når de fleste tradere er holdt op med at investere i den fortsatte bevægelse, men der stadig er nogle få tradere, der køber/sælger – enten fordi de anvender en anden trading-strategi eller fordi de ikke har erkendt, at bevægelsen er forbi.

Den nemmeste måde at kende forskel på et runaway gap, som du bør investere i, og et exhaustion gap, som du ikke bør investere i, er at se på handelsomsætningen:

Generelt bør du aldrig stole på en bevægelse, der er forårsaget af lav omsætning.

Gap typer
Giv din vurdering