Forskelle mellem tidsrammer

Afhængigt af hvilken tidsramme du anvender til dine investeringer i binære optioner, vil du skulle tilpasse din trading i overensstemmelser hermed, ellers vil du miste penge.

Hvad er forskellen mellem tidsrammerne?

Den bedste metode til at trade binære optioner er ved hjælp af candlestick charts. Candlesticks samler alle markedsbevægelser over et givet tidsrum og aggregerer dem som enkelte candlesticks. Den tidsperiode, som en candlestick aggregerer, kaldes dit charts tidsramme. Tidsrammen kan gå fra 30 sekunder til en måned. Ved at ændre længden på det tidsrum, som en candlestick aggregerer, ændrer du tidsrammen på dit chart.

Dette er vigtigt: Forskellige tidsrammer har vidt forskellige egenskaber, hvorfor de fordrer forskellige trading-strategier.

Som en generel tommelfingerregel kan du huske på, at markedsbevægelserne bliver mere uregelmæssige og tilfældige, jo kortere tidsrammen bliver. Over længere tidsrammer vil de tilfældige bevægelser fra de kortere tidsrammer imidlertid være mindre vigtige. Markedet bevæger sig i mere lige linjer og er mindre tilbøjelig til at danne tilfældige vendinger.

For at give dig en mere detaljeret forståelse af de forskellige tidsrammer får du her en gennemgribende analyse.

30- og 60-sekunder tidsrammer

På 30- og 60-sekunders charts kommer markedets uregelmæssige natur til sin fyldest: Markedet vil ofte ændre retning på tilfældig vis, der er ingen langvarige trends, og det er svært at danne sig et overblik. Under denne type markedsforhold bør du anvende en tilgang, der minder mere om hasardspil: Eftersom du ikke kan garantere, om du vil vinde eller tabe en handel, ville det være tåbeligt at anvende en strategi, der fordrer, at du vinder en høj procentdel af dine handler.

I stedet skal du anvende markedets tilfældige natur til din fordel: Når markedsbevægelserne er tilfældige, kan alt ske. Hasardspilstrategier kan tjene penge under disse forhold. Hasardspilstrategier regner ikke med, at du vil vinde en handel. I stedet er deres eneste mål, at du vinder en stor nok andel af dine handler til, at du samlet set får et udbytte. De er hovedsageligt baseret på leading indikatorer som f.eks. oscillatorer. Med en sådan strategi kan du trade boundary optioner baseret på forholdet mellem average true range og afstanden til målprisen.

Denne type strategi vil kun kræve, at du vinder omkring 30% af dine handler. Ved at finjustere parametrene kan dette mål nemt nås. Denne slags strategier er perfekte til de korte tidsrammers meget dynamiske natur, og du kan få et udbytte uden at behøve at forudsige noget, du ikke kan forudsige.

5- og 15-minutters tidsrammer

5- og 15-minutters tidsrammer er de mest populære tidsrammer blandt binære tradere: De leverer hurtige resultater, gør det muligt at handle ofte og er samtidigt mindre påvirkede af de tilfældige markedsbevægelser end kortere tidsrammer. Over 5- og 15-minutters tidsrammer danner markedet trends. De er godt nok kortere og noget mere vaklende end trends over længere tidsrammer, men de kan hjælpe dig med at lave gode forudsigelser og vinde binære optioner.

For at lave gyldige forudsigelser arbejder du dig nedad fra et time-chart. Sørg for at forstå den underliggende trend, og hvordan den påvirker den kortere tidsramme, du kigger på. Ofte vil du finde mønstre, der gør det muligt at lave nøjagtige forudsigelser. En forestående vending forårsaget af en trend på en time-tidsramme vil f.eks. også udøve en væsentlig indflydelse på den kortere tidsramme: Sandsynligvis vil 5- og 15-minutters tidsrammerne danne en trend, der bringer markedet hen til trend linjen for den underliggende trend over den længere tidsramme. Den kortere tidsramme vil da vende og skabe en trend i den modsatte retning.

30-minutters og time-charts

Den længste tidsramme, du bør trade over med binære optioner, er én time. Begynd analysen på et dags-chart, find hovedtrenden, og arbejd dig derfra ned til 30-minutters eller 1-times tidsrammen. Over disse tidsrammer har tilfældige, kortvarige bevægelser med lille effekt, hvorfor du udelukkende bør basere din analyse på, hvad du ser. Vælg den løbetid, dit chart dikterer. Du behøver ikke at medregne tilfældige bevægelser.

Forskelle mellem tidsrammer
5 (100%) 1 Stemme